privacy

Gegevensbescherming 

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de volgende verwerkingen geen andere gegevens worden verstrekt.
"Persoonsgegevens" zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Server logbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. 

Elke keer dat onze website wordt bezocht, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (f) AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij het waarborgen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod. 
 

Klantaccount bestellingen      

Klantenrekening
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.


Verzameling, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens voor bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Het niet verstrekken van de gegevens betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u. 

Uw gegevens worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de door u gekozen rederijen en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.
 

beoordelingen       Nieuwsbrief      

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de contractverwerking, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van de nieuwsbrief, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de bijbehorende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd. 


Als onderdeel van de orderverwerking worden uw gegevens doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing. Het wordt niet doorgegeven aan andere derden.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een derde land waarvoor een adequaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie.

Betalingsdienstaanbieder      

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. Deze vind je onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die het mogelijk maakt de browser duidelijk te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

 

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, voorkomt. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

 

Onder de volgende links leest u hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief deactiveren):

Chrome-browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internetverkenner: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 

Technisch noodzakelijke cookies

Tenzij anders vermeld in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser ook na het wisselen van pagina's te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina's wordt herkend.

 

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overheersende legitieme belang bij het garanderen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.

Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
 


Analyse van advertenties      

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als uw gewone verblijfplaats zich in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doeleinde zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, verwijzende URL (website waarmee u vinden onze Website), locatiegegevens, inkoopactiviteiten Het IP-adres door uw browser verzonden als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
Google heeft zichzelf gecertificeerd onder de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is dus verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij een op de behoeften gebaseerde en gerichte vormgeving van de website. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
U kunt voorkomen dat Google het verzamelen van de gegevens die zijn gegenereerd door Google Analytics en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en bij de verwerking van deze gegevens door het downloaden van de browser plug-in beschikbaar onder de volgende link en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet de opt-out uitvoeren op alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om een alomvattend effect te hebben. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden vragen opnieuw naar Google gestuurd. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren.
Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/ evenals onder https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

 

Gebruik van de Facebook-pixel
We gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; "Facebook") op onze website. Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij een bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Zo weet de Facebook-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Facebook heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is dus verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang om bezoekers van de site met gerichte advertenties aan te spreken. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" gebruiken hier deactiveren. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, zie de Facebook-informatie over gegevensbescherming op https://www.facebook.com/about/privacy/.


Gebruik van Google Ads-conversies bijhouden
We gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en, in dit verband, conversietracking (evaluatie van bezoeken). Google Conversion Tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als uw gewone verblijfplaats zich in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat je op de advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat er op geen enkele manier cookies kunnen worden gevolgd via de websites van Ads-klanten.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Hier vinden we het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang om bezoekers van de site met gerichte advertenties aan te spreken. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
U kunt gepersonaliseerde advertenties voor u deactiveren in de advertentie-instellingen op Google. Instructies zijn te vinden op: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de 
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan https://www.networkadvertising.org/choices/ de daar vermelde verdere informatie over opt-out opvragen en implementeren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

 

Gebruik van de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc.
We gebruiken de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website. Als uw gewone verblijfplaats zich in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De applicatie dient om bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren. Google gebruikt cookies om het websitegebruik te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website vast te leggen. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgegevens van de bezoekers van de website. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, ziet u advertenties die zeer waarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Google heeft zichzelf gecertificeerd onder de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is dus verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang om bezoekers van de site met gerichte advertenties aan te spreken. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de onderstaande link te volgen en de daar aanwezige plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan https://www.networkadvertising.org/choices/ de daar vermelde verdere informatie over opt-out opvragen en implementeren.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

 


Plug-ins

De Google Tag Manager gebruiken
Wij gebruiken op onze website de Google Tag Manager van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als uw gewone verblijfplaats zich in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het op de behoefte gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt ook geen persoonsgegevens. Het maakt het echter mogelijk om extra tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
U kunt meer informatie vinden over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming hier.

 

Gebruik van sociale plug-ins met behulp van de "2-klik-oplossing"
We gebruiken plug-ins van sociale netwerken op onze website met behulp van de "2-klik-oplossing". Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden er geen verbindingen met de servers van de sociale netwerken tot stand gebracht en worden er bijgevolg geen gegevens verzonden.
Bij de standaard integratie van plug-ins wordt bij het bezoeken van de pagina's van onze website die een dergelijke plug-in bevatten, een koppeling tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de sociale netwerkaanbieder en wordt de plug-in geopend door uw browser getoond op de pagina. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, worden verzonden naar de server van de provider. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. Een overdracht vindt ook plaats in het geval van gebruikers die niet zijn geregistreerd of niet zijn ingelogd. Als u ook bent aangemeld bij het sociale netwerk Facebook, wordt deze informatie toegewezen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. door op de knop te drukken) wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt. Om ervoor te zorgen dat u de controle over uw gegevens behoudt, hebben we besloten om eerst de bijbehorende knop te deactiveren. U herkent dit aan de grijze knop. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming - in de vorm van het activeren van de knop - wordt er geen koppeling gemaakt met de server van het sociale netwerk en worden er dus geen gegevens verzonden.
Pas wanneer u de knop activeert, wordt de knop actief (gemarkeerd in kleur) en wordt er een directe verbinding met de server van het sociale netwerk tot stand gebracht.
Door deze te activeren, geeft u toestemming voor de overdracht van uw gegevens aan de betreffende aanbieder van het sociale netwerk. Hier worden onder andere zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, verzonden. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, wordt de verzamelde informatie ook toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. U kunt deze toewijzing alleen voorkomen door uit te loggen bij uw gebruikersaccounts van uw sociale netwerk voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert.
De hieronder genoemde sociale netwerken zijn geïntegreerd met behulp van de "2-klik-functie". Meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van de gegevens, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders.


Facebook van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS) 
https://www.facebook.com/policy.php


Gebruik van YouTube
We maken gebruik van de functie voor het inbedden van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") op onze website YouTube is een filiaal van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. , VS; "Google") gelieerde onderneming.
De functie toont op YouTube opgeslagen video's in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie daarover naar YouTube verzonden en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Google heeft zichzelf gecertificeerd onder de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is dus verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit het legitieme belang bij het op de behoeften gebaseerde en doelgerichte ontwerp van onze website. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, zie de YouTube-gegevensbeschermingsinformatie op https://www.youtube.com/t/privacy.Betrokken rechten en opslagduur

Duur van opslag
Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van wettelijke, met name fiscale en commerciële bewaartermijnen, en vervolgens verwijderd na de deadline, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 AVG over: Recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien hebt u volgens artikel 21 lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van artikel 6 lid 1 f AVG, evenals tegen verwerking met het oog op direct mail.


Neem contact met ons op als u dat wenst. De contactgegevens vindt u in ons impressum.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.


Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG, hebt u het recht om te allen tijde met toekomstig effect bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt met het oog op directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat het bezwaar is gemaakt, stoppen wij met het verwerken van de betreffende gegevens voor direct marketing.


laatste update: 23.10.2019